Onderwijs maken we toch samen!
Buitenschoolse opvang (BSO)

Als ouders kiezen voor buitenschoolse opvang dan zijn er meerdere mogelijkheden in Malden e.o.


BSO Drakesteyn (KION) en is gevestigd naast onze school, in basisschool de Vuurvogel. Dit was altijd een gemixte groep. Vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat er een eigen Regenbooggroep van start gaat. 


Daarnaast gaan er ook veel kinderen naar de BSO van Smallsteps