Onderwijs maken we toch samen!

Overblijven en buitenschoolse opvang (BSO)

We werken samen met KION wat betreft het overblijven.
Hier vindt u meer informatie over aanmelding.

Als ouders kiezen voor buitenschoolse opvang dan zijn er meerdere mogelijkheden daartoe in Malden e.o.

De dichtsbijzijnde buitenschoolse opvang is BSO Drakesteyn (KION) en is gevestigd in basisschool de Vuurvogel (locatie naast de Regenboog)  

Voor meer informatie: Kion-website Drakensteyn