Onderwijs maken we toch samen!

Buitenschoolse opvang (BSO)


Als ouders kiezen voor buitenschoolse opvang dan zijn er meerdere mogelijkheden daartoe in Malden e.o.


De dichtsbijzijnde buitenschoolse opvang is BSO Drakesteyn (KION) en is gevestigd in basisschool de Vuurvogel (locatie naast de Regenboog)  


Daarnaast gaan er ook veel kinderen naar de BSO van Smallsteps