Onderwijs maken we toch samen!

School- en gymtijden

Wij werken vanaf het schooljaar 2019-2020 met een continurooster met 4 gelijke dagen.
Alle kinderen blijven over en nemen een eigen lunchpakket mee.


Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag*

8:30 uur - 14:30 uur

*Groep 1/2 heeft op vrijdag vrij

Woensdag
8:30 - 12:30 uur

Gymtijden
Maandag en vrijdag

Er wordt gegymd in de Veldschuur