Onderwijs maken we toch samen!
Kwaliteitszorg

Oudertevredenheidsonderzoek 2022


We kunnen als school heel tevreden zijn met de waarderingen. Het beeld is ook herkenbaar. Heel fijn dat er een grote mate van tevredenheid is. Daar wordt ook hard aan gewerkt met elkaar.
 
Wat nemen we mee vanuit het tevredenheidsonderzoek ingevuld door ouders?   

Ouders zijn op dit moment heel tevreden over een aantal zaken, dit willen we behouden. Kinderen gaan met plezier naar school toe en voelen zich veilig. Ook zijn ouders tevreden over de vakbekwaamheid van leerkrachten en ontvangen ze voldoende informatie vanuit school. Waar we ons volgens ouders nog verder in kunnen versterken is het aansluiten bij het niveau van het kind (met name het bieden van meer uitdaging) en de informatievoorziening vanuit school over het kind.

Komend schooljaar zijn dit ook speerpunten van ons jaarplan: een verdiepend aanbod binnen en buiten de groep en het werken met een nieuw digitaal portfolio.