Onderwijs maken we toch samen!
Kwaliteitszorg

We krijgen als school een rapportcijfer van 7.9 waar we trots op zijn! 

Ouders zijn het meest tevreden over de veiligheid van leerlingen op school, de vakbekwaamheid van de leerkracht en de informatie die ze ontvangen over wat er op school gebeurt. Ook geven ouders aan dat de leerlingen plezier hebben in school en ervaren ouders het contact met medewerkers als goed. Hier zijn we als school blij mee. 

Waar ouders nog aandachtspunten voor ons zien is het geven van informatie over hun kind en het bieden van een uitdagend aanbod voor leerlingen.  

De vragenlijst bood geen ruimte voor toelichting. We hebben daarom in overleg met de MR besloten om nog de mogelijkheid te bieden aan ouders om op deze 2 punten een toelichting te geven. We hebben van 9 ouders een terugkoppeling gekregen op de extra gestelde vragen n.a.v. het tevredenheidsonderzoek, waarvoor dank. Hierbij een samenvatting: 

Wat mist u als het gaat om een uitdagend aanbod? 

Hier werd 6x inhoudelijk op ingegaan. 2 ouders geven aan dat er voldoende uitdaging geboden wordt. 4 ouders geven aan dat er meer uitdaging mag worden geboden en ook dat hier beter over gecommuniceerd kan worden richting de ouders. 

Wat mist u als het gaat om informatie over uw kind(eren)? 

Hier werd 9x inhoudelijk op ingegaan. 4 ouders geven aan niks te missen en voldoende op de hoogte te worden gehouden. De overige ouders geven wisselende feedback. Onderstaande punten werden steeds door 2 ouders aangegeven:  

  • Vaker een update vanuit de groep over reilen en zeilen en de leuke dingen in de klas  

  • Te weinig oudergesprekken en te lange tijd tussen september en februari  

  • Niet altijd informatie over hoe het met een kind gaat in de klas (o.a. aanbod) 

We hebben deze uitkomsten met de MR besproken en we pakken om te beginnen het signaal op om beter te communiceren wanneer er een ander aanbod geboden wordt voor een leerling.