Onderwijs maken we toch samen!
Gezonde school
Kinderen leren op school veel over de wereld, over zichzelf. Eén van de items die we als school extra belichten is gezond gedrag. Hoe we hiermee omgaan staat beschreven in ons beleidsplan
 
Gezonde school!