Onderwijs maken we toch samen!

Vertrouwenspersonen: intern en extern

Interne vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door een interne contactpersoon.

De interne vertrouwenspersoon is er voor u en voor de leerlingen. Door middel van een klassenbezoek aan het begin van het schooljaar maken zij zich bekend bij de leerlingen. De vertrouwenspersoon luistert en neemt uw klacht serieus. Zij geven u ook informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Er wordt met u samen een stappenplan gemaakt voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag.

Onze interne vertrouwenspersonen zijn:
Michelle Eissing michelle.eissing@regenboogmalden.nl
Mies Heuts mies.heuts@regenboogmalden.nl


Externe vertrouwenspersonen

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. 

De externe vertrouwenspersoon voor de Stichting Condor is Willemijn Scheeren. Zij is te bereiken via 06 - 193 612 45 of info@willemijnscheeren.nl. Hieronder een korte uitleg en in dit filmpje licht zij uitgebreid toe wat zij voor u kan betekenen.


Als externe vertrouwenspersoon begeleid en ondersteun ik medewerkers, ouders en andere betrokkenen bij door hen ervaren ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken

Wanneer hier sprake van is, u heeft een klacht én u ervaart een drempel om dit zelf bespreekbaar te maken, ofwel een gesprek leidt niet tot een gewenste oplossing, dan kijk ik graag met u mee hoe hier mee om te gaan. U bepaalt uiteindelijk zelf welke keuze u hierin maakt.

Als externe vertrouwenspersoon ben ik niet in dienst van Stichting Condor en daarmee onafhankelijk. Ook ga ik vertrouwelijk om met de informatie die ik krijg, ik heb immers een geheimhoudingsplicht (m.u.v. strafbare feiten).