Onderwijs maken we toch samen!
Informatieavond 

Gedurende het hele schooljaar is het mogelijk om een kennismakingsgesprek te plannen. U wordt dan op school ontvangen en nadat we u eerst kort vertellen hoe ons freinetonderwijs vormgeven krijgt u een rondleiding door de school om hier ook een goed beeld van te krijgen en er is volop ruimte om uw vragen te stellen.

Een kennismaking kunt u altijd plannen door te bellen met school of door een e-mail te sturen naar directie@regenboogmalden.nl.

Daarnaast is er een jaarlijkse informatieavond in het voorjaar. Dit schooljaar staat deze gepland op: 

Donderdagavond 13 april 2023
Van 18.00-19.00u 

Op 13 april van 17.00-18.30u hebben wij ook onze Thee & Tentoonstelling. Dit is voor alle ouders en leerlingen van onze school. In alle groepen wordt werk tentoongesteld en er worden presentaties verzorgd door leerlingen. Tussendoor is er voor iedereen thee en limonade en worden er koekjes verkocht voor het goede doel.
 U kunt hier dus ook een kijkje nemen.
 
LEUK ALS U EEN KIJKJE KOMT NEMEN OP ONZE SCHOOL!