Onderwijs maken we toch samen!
Kwaliteitszorg

Tevredenheidsonderzoek 2018


We kunnen als school heel tevreden zijn met de waarderingen. Het beeld is ook herkenbaar. Heel fijn dat er een grote mate van tevredenheid is. Daar wordt ook hard aan gewerkt met elkaar.
 
Wat nemen we mee vanuit het tevredenheidsonderzoek ingevuld door ouders?   

Ouders zijn op dit moment heel tevreden over een aantal zaken, dit willen we behouden. Een groot gedeelte gaat over makkelijk bereikbaar zijn, goede communicatie en betrokken zijn bij leerlingen en de groep. Items die ook wij als school heel belangrijk vinden. De ontevredenheid van ouders heeft betrekking op een aantal items waar wij als school al actie op hebben ondernomen. Dit betreft zaken als hygiëne, netheid, inrichting en sfeer van het gebouw en de kwaliteit van het overblijven.