Onderwijs maken we toch samen!
Oudervereniging
Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, maar er zijn 6 ouders die vast zitting nemen in deze geleding. Hiervan vormen 3 ouders het dagelijks bestuur, aangevuld met 3 zittende leden. De oudervereniging onderhoudt het contact met de schoolleiding, het team en de medezeggenschapsraad. Zij ondersteunen het team bij de schoolbrede activiteiten, feesten en vieringen. Elke activiteit wordt voorbereid door een teamlid en OV-lid. Daarnaast worden er per activiteit nog extra ouders gevraagd om mee te denken en te helpen. De oudervereniging regelt ook de financiën rondom de ouderbijdrage.

Huidig bestuur:
Remco Eversen - voorzitter
Arjen van Beek - secretaris
Marina Hartel - penningmeester

Zittende leden:
Lucas van Amstel
Marjon Kokke
Manon Morsink
 
De klassenouders van 2021-2022
Vlinders (groep 1/2)     
Lieveheersbeestjes (groep 1/2)          
Libellen (groep 3)               
Krekels (groep 4/5)               
Vuurvliegen (groep 6)        
Sprinkhanen(groep 7/8)           
 
Data vergaderingen OV
Alle vergaderingen zijn op school van 20.30-22.00u
  • 4 oktober 2021
  • 6 december 2021
  • 31 januari 2022
  • 11 april 2022
  • 13 juni 2022