Onderwijs maken we toch samen!
Oudervereniging
De oudervereniging van de Regenboog bestaat uit het dagelijks bestuur en de 5 klassenouders vanuit de groepen.
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor deze functies. Bij meerdere gegadigden wordt er een verkiezing gehouden.
De klassenouders zijn een aanspreekpunt voor ouders van de klas en voor de leerkracht. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten. Ze regelen bijvoorbeeld ouderhulp en vervoer bij uitjes.

Dagelijks bestuur:
Remco Eversen - voorzitter
Marina Hartel - penningmeester
Arjen van Beek - secretaris
 
De klassenouders van 2020-2021
Vlinders (groep 1/2)               
Libellen (groep 2/3)               
Krekels (groep 4/5)               
Vuurvliegen (groep 5/6)        
Sprinkhanen(groep 7/8)           
 
Data vergaderingen OV
Alle vergaderingen zijn op school van 20.30-22.00u
  • 21 september 2020
  • 30 november 2020
  • 1 februari 2021
  • 12 april 2021
  • 21 juni 2021