Onderwijs maken we toch samen!

Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medzeggenschap op school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben 

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Ouderleden worden verkozen door de ouders van de school, de team leden worden door het team gekozen.

MR leden
 

Simon , Karin, Jacky, Sjoerd

Ouders: Sjoerd (Sprinkhanen) en Simon (Libellen, Vuurvliegen en Sprinkhanen)
Team: Karin (leerkracht Krekels), Jacky (Leerkracht Sprinkhanen)

Data komende vergaderingen:
Alle vergaderingen zijn op school van 20.00-21.30u
  • 28 september 2020
  • 7 december 2020
  • 8 februari 2021
  • 22 maart 2021
  • 31 mei 2021
  • 5 juli 2021

 

Notulen afgelopen vergaderingen: